Montajlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Klima kullanım alışkanlığı ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlamıştır. Pazardaki ürün/fiyat çeşitliliği ve marka bolluğu karşısında tüketicilerimiz karar verme süresince oldukça zorlanmaktadır.

Bir konfor aracı olarak satın alınan klimalarda Türkiye’nin iklim koşullarına ve klamatize edilmek istenen mekana uygun cihazın seçilmemiş olması, doğru montaj uygulamalarının yapılmaması gibi nedenlerle maalesef tüketicimiz mağdur olmaktadır.

Klima montajının belirlenmesinde birçok önemli etken rol oynamaktadır. Yanlış birşekilde klimanızın montaj edilmesi klimanızın verimliliğini düşürmektedir.

İç Ünite Montaj Yeri Seçim Kriterleri

 • Drenaj hattı için inceleme yapılmalıdır. Drenaj tesisatı pis su tesisatına verilmemelidir. Drenaj suyu tahrik doğal akışı ile tahliye edilebilmelidir.
 • Klimanın mekanı kullanan insanların üzerine direkt olarak üflemesi sağlık sorunlarına yol açacaktır. Montaj yeri bu kriter göz önüne alınarak seçilmelidir.
 • İç ünitenin monte edileceği yer ve bırakılacak boşluklar konusunda teknik dokümanlara ve montaj kılavuzuna bakılmalıdır.
 • İç ünitenin asılacağı yer, ağırlığını çekebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
 • Ünitelerin yerleşim yerleri yanıcı gazların yakınında olmamalıdır.
 • Cihazın monte edileceği yer, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
 • Cihazı mutfak ve mutfak cihazlarının bulunduğu ve yağlı olan ortamlarda kullanılmamalıdır. Kuaför ve benzeri mekanlarda kullanımı durumunda klima temizliğine özel özen gösterilmelidir.
 • Yerleşim yapılacak olan mekanda yüksek frekans yayan makinelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böyle bir ortama yerleştirilen bir cihazda ciddi elektronik ve elektrik devre arızaları oluşabilir.
 • İç üniteler, sistemin genel performansını etkileyecek ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.
 • İç üniteler çamaşırhane, mutfak vb. gibi aşırı nemli ortamlara monte edilmemelidir. Aşırı nem sistem performansını azaltır.

Dış Ünite Montaj Yeri Seçim Kriterleri

 • Dış ünite, dış ortam havasının üzerinden rahatça dolaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir.
 • Dış ünite, kolayca servis verilebilmesi, montajı ve gerektiğinde de-montajının rahatça yapılabilmesi için en uygun yere monte edilmelidir.
 • Sistem performansı ve ilk yatırım maliyeti açısından bakır boru tesisatının en kısa olacağı yer seçilmelidir.
 • Üniteler, yazın mümkün olduğunca gölgede, kışın da korunaklı kalabilecek bölgelere yerleştirilmelidir.
 • Üniteler direkt güneş ışığına ve rüzgara maruz kalabilecek yerlere yerleştirilmemelidir. Eğer yerleştirilmek zorunda kalınıyorsa önlemler düşünülmeli, gerekirse montaj şekli değiştirilmelidir. Hava akışına engel teşkil etmeyen kör bir nokta, montaj yeri olarak idealdir.
 • Isı kaynaklarına, diğer klima cihazlarının üfleme ağızlarına, egzost fanlarına, buhar ve yanıcı gaz kaynaklarına yakın montajdan kaçınılmalıdır.
 • Cihazlar direkt olarak toprak zemine ve eğik şekilde monte edilmemelidir.
 • Üniteler bina cephelerine ve/veya insanların altından geçebileceği yerlere monte ediliyorlarsa drenaj hattı çekilmelidir.

Montaj ve Devreye Alma

 • Klimayı montaj yapmadan önce cihazın çalışacağı gerilimi(voltaj), kablo kesintisini, cihazı koruyan otomatik sigorta değerini, iç ve dış ünitenin konulacak yerin uygunluğu seçimine dikkat etmelidir.
 • İç ünite yerine asılmalı ve sabitlenmeli, dış ünitenin zemine veya şase (konsol) üzerine kauçuk takozlarla sabitlenmelidir.
 • İzolasyonlu bakır boru hattı, tekniğine uygun elektrik ara tesisatı ve gırtlaklı borudan imal edilmiş drenaj hattı birlikte tümü dekoratif bant ile sarılmalı, düzgün bir hat oluşturacak şekilde sabitleme kelepçesi (1,5  m. arayla) ile duvara bağlanmalıdır.
 • Bakır tesisatı yekpare boru ile kaynaksız çekilmeli, kaynak gerektiren durumlarda boru içinden “azot gazı geçirilerek” tamamlanmalı, ara tesisatın geçmesi gereken duvar vb. engeller delinmeli, ara tesisat ünitelere bağlanmalı, ara tesisat N2 (azot) ile kaçak kontrolü yapmalıdır.
 • Bakır boru hattı geçiş yeri için dolgu malzemesi kullanılmalıdır.
 • Montaj bittikten sonra cihaz en az 6 m3/h vakum pompasıyla; en az aşağıdaki sürelerde vakum yapmalı:

6000-17500 BTU/h               : 20 dakika
18000-30000 BTU/h            : 40 dakika
31000-48000 BTU/h            : 60 dakika
49000-60000 BTU/h            : 70 dakika
61000-100000 BTU/h         : 100 dakika

 • Klima ilk çalışmaya başladığında, ilk kalkış gerilimi ölçülmeli, bir kaç dakika sonra çalışma gerilimi (voltaj) ölçülmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Klimalar çalıştıktan 20 dakika sonra performans çalışma değerlerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle cihazın çalışmasının üzerinden 20 dakika geçtikten sonra, çalışma esnasındaki gerilimi (voltajı), basınç değerleri, üfleme ve emiş sıcaklıkları ölçmeli ve servis formuna işlenmelidir.

Teslimat

 • Müşterilerinin talebi üzerine yapılan ve montaj kurallarına uyulamayan durumlar, servis formunda ayrıntılı olarak belirtilmeli ve müşteri imzası alınmalıdır.
 • Klimanın kullanımı, bakımı hakkında müşteri sözlü olarak bilgilendirilmelidir.
 • Servis formuna model, iç ve dış ünitenin seri numaraları, müşteri iletişim bilgileri ve görülen aksaklıklar mutlaka eksiksiz ve doğru şekilde yazılmalıdır.
 • Müşteri iletişim bilgileri, kaydı takiben yapılan müşteri anketlerinde kontrol edilmektedir. Herhangi uygunsuzluk yaşanmaması için azami özenle bilgiler temin edilip kaydedilmelidir.
 • Garanti belgesi Y.Satıcı tarafından hazırlanmamışsa, düzenlenmelidir.
 • Düzenlenen servis formu servis teknisyenin imzasından sonra, mutlaka müşteriye imzalatılmalıdır.
 • Servis formunun müşteri nüshası ve garanti belgesi müşteriye teslim edilmelidir.
 • Kullanma klavuzu müşteriye teslim edilmelidir.
 • Montajı yapılan cihaz garanti işlemlerinin takibi için İSP’ye girilmelidir.
Klima Montajında Dikkat Gerektiren Hususlar
Klima Montajında Dikkat Gerektiren Hususlar
Klima Montajında Dikkat Gerektiren Hususlar
Klima Montajında Dikkat Gerektiren Hususlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.